O sboru

HISTORIE

Na konci školního roku 1999 se sešla skupina asi patnácti děvčat ze sedmých až devátých tříd. Paní učitelky Petra Konečná a později Svatava Šimková se s nimi snažily nacvičit krátké pásmo určené pro vycházející žáky 9. tříd. Rozloučení s deváťáky se konalo sále místní ZUŠ a zárodek budoucího sboru zazpíval  tři písně: dvojhlasou Škola má dovolenou, Valčík na rozloučenou a známý hit naší školy Hurá, hurá, škola nám končí. Vše se odehrálo pod vedením a za klavírního doprovodu p. uč. Šimkové.
V novém školním roce nás na klavír začala doprovázet studentka gymnázia Hanka Ficnarová, která s námi spolupracovala čtyři roky a byla výborná.
Od podzimu 2003 studuje vysokou školu a na její místo nastoupila Hanka Šimková