Větrníček

Přípravný sbor Větrníček navštěují děti ve věku 6-9 let. Sbor pracuje v rámci nepovinného předmětu „Sborový zpěv“ a zkouší každé pondělí od 13.00 do 13.45 hod. v hudebně budovy 2.stupně.

Sbor řídí Mgr. Svatava Šimková, na klavír doprovází Mgr. Hana Vyjídáčková.