Akce info

Akce sborů ve školním roce 2019/2020

(budeme průběžně doplňovat)

BŘEZEN
31.3. 2020 – zpívání seniorům v Domově U Třebůvky (Větrníček, Větrník)

DUBEN                                                                                                                       

1.4. 2020 – soutěž v Uničově (Větrník)                                                                         4.4. 2020 – Zlatá Lyra v Šumperku (Větrník)

KVĚTEN

13.5. 2020 – Český den proti rakovině (letos jen sbírka)

ČERVEN                                                                                                                    

5.6. 2020 – Noc kostelů v Lošticích (Větrník)                                                             12.6. 2020 – Výroční koncert 20 let Větrníku (Větrníček, Větrník)
30.6. 2020 – Rozloučení s děváťáky (Větrník)