Větrník

Dětský pěvecký sbor Větrník navštěvují děti ve věku 9 -15 let. Sbor pracuje v rámci nepovinného předmětu „Sborový zpěv“ a zkouší každé pondělí od 14.00 do 15.45 hod.v hudebně budovy 2.stupně. Základem repertoáru jsou písně našich současných skladatelů a české a moravské lidové písně, konáme však také výpravy do oblastí staré a duchovní hudby.
Vystupujeme v Lošticích a okolních obcích, zúčastňujeme se krajského kola soutěžní přehlídky DPS v Uničově, Zlaté lyry v Šumperku a dalších akcí.

 Sbor vede Mgr. Svatava Šimková, na klavír doprovází Mgr. Hana Vyjídáčková.